Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Λίγα λόγια
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το μαθητή στις βασικές έννοιες της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικά τμήματα: Όπου διδάσκονται η ανάλυση προβλήματος, οι βασικές έννοιες αλγορίθμων, οι δομές δεδομένων, ιστορικά και σύγχρονα στοιχεία των γλωσσών προγραμματισμού, οι τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και άλλα.
 • Πρακτικά τμήματα: Που έχουν σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμων και στη συνέχεια την υλοποίηση προγραμμάτων.


Υλικό προετοιμασίας

 • Σημειώσεις Θεωρίας: Περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας που ανήκει στην εξεταστέα ύλη των πανελληνίων εξετάσεων, όπως αυτή είχε δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Η θεωρία αναλύεται υπό τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων και το έγγραφο είναι πολύ περιεκτικό. (pdf αρχείο).
 • Σημειώσεις Ασκήσεων: Περιέχουν ασκήσεις για να προετοιμαστείτε επαρκώς στο μεγαλύτερο τμήμα της εξεταστέας ύλης των πανελληνίων εξετάσεων, όπως αυτή είχε δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2018 - 2019. (pdf αρχείο).
 • Κρυμμένα Θέματα Θεωρίας: Περιέχουν θέματα θεωρίας που είναι εύκολο να ξεφύγουν της προσοχής του μαθητή. (pdf αρχείο).
 • Μέγιστο & Ελάχιστο: Ένα φυλλάδιο που περιγράφει αναλυτικά όλες τις πιθανές παραλλαγές εύρεσης του μεγίστου ή του ελαχίστου από πλήθος τιμών. (pdf αρχείο).
 • Ταξινόμηση & Αναζήτηση: Ένα φυλλάδιο που εξετάζει τις τρεις (3) μεθόδους ταξινόμησης πίνακα (Φυσαλίδα, Ταξινόμηση με Επιλογή, Ταξινόμηση με Παρεμβολή) και τις παραλλαγές τους. Παρουσιάζονται επίσης κάποιες παραλλαγές της σειριακής αναζήτησης για μη ταξινομημένους και ταξινομημένους πίνακες. (pdf αρχείο).
 • Θέματα Πανελληνίων:
  1. Πανελλήνιες Ημερησίων Λυκείων (2000 - 2018): (pdf αρχείο).
  2. Πανελλήνιες Εσπερινών Λυκείων (2000 - 2018): (pdf αρχείο).
  3. Επαναληπτικές Πανελλήνιες Ημερησίων Λυκείων (2003 - 2018): (pdf αρχείο)


Επιπλέον υλικό

 • Σχολικό βιβλίο: Το σχολικό βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή: (pdf αρχείο).
 • Οδηγίες Μελέτης Μαθητή: Συμπληρωματικές σημειώσεις για την κατανόηση των εννοιών του προγραμματισμού. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». (pdf αρχείο).
 • Διδακτικές Ασκήσεις: Συμπληρωματικές ασκήσεις στον προγραμματισμό. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». (pdf αρχείο).
 • Ύλη πανελληνίων: Η ύλη των πανελληνίων εξετάσεων, όπως αυτή έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2017 - 2018. (pdf αρχείο).
 • Γλωσσομάθεια: Το προγραμματιστικό περιβάλλον της "ΓΛΩΣΣΑΣ". Είναι η γλώσσα προγραμματισμού στην οποία υλοποιούνται οι αλγόριθμοι του μαθήματος. Στην ίδια μορφή συνηθίζεται να διατυπώνονται και οι λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων. Η σύνταξη της "ΓΛΩΣΣΑΣ" ορίζεται στο σχολικό βιβλίο, στα κεφάλαια 7 και 8. Κατεβάστε τη ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ (έκδοση 9.2.2). Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Γλωσσομάθεια στο http://www.spinet.gr/


Καλη Επιτυχια Στην Προσπαθεια Σας !!!